Dla Kogo?

MUZYKOWO specjalizuje się w prowadzeniu muzykoterapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Wychodzimy zawsze od problemu z jakim przychodzisz. Przeczytaj o obszarach, którymi się zajmujemy  – mamy nadzieję, że będziemy mogli Ci pomóc.

home1

 


Autyzm


Autyzm jest obecnie jednym z najczęściej pojawiających się zaburzeń rozwoju. Cechami charakterystyczymi autyzmu są m.in. zaburzenie relacji społecznych, zaburzenia mowy, występowanie zachowań trudnych (np. autoagresja).

Z wieloletnich badań oraz doświadczenia muzykoterapeutów wynika, że muzykoterapia może być doskonale wykorzystana w terapii dzieci z autyzmem!

Muzykoterapia…

 • wykorzystuje muzykalność jako naturalna cecha większości dzieci z autyzmem,

 • daje możliwość nauki ekspresji emocji

 • śpiewanie piosenek stymuluje rozwój mowy

 • wspólne muzykowanie wspiera nazwiązywanie relacji

 • śpiewanie ulubionych piosenek, taniec, ruch wyzwala w dziecku radość

 • odpowiednia muzyka uczy odprężenia i relaksacji

Dzieci z autyzmem są niezwykle muzykalne!

 


 

Niepełnosprawność intelektualna

Osoby o specjalnych potrzebach są często niezwykle wrażliwe na muzykę. Nierzadko zdarza się, że to właśnie ta forma terapii jest dla nich najprzyjemniejsza a dzięki temu efektywna.

Muzykoterapia może z powodzeniem być stosowana w każdym rodzaju niepełnosprawności czy zaburzeń, często jako wsparcie innych terapii.

Muzykoterapia

 • wspomaga rozwój ruchowy i motoryczny

 • wzmacnia pozytywne zachowania i redukuje niepożądane

 • rozwija aparat mowy

 • wspiera integrację sensoryczną

 • stabilizuje nastój i poczucie samokontroli

 • wspiera rozwój poznawczy

 • oddziałuje polisensorycznie

 • integruje się z innymi terapiami pacjenta tworząc holistyczny program rehabilitacji

 • daje możliwość aktywnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu

MUZYKOWIE Staramy się przede wszystkim rozbudzić radość co jest punktem wyjścia do efektywnej terapii!

 


 

ADHD i zaburzenia zachowania

   adhd

Dzieci ze zdiagnozowanym ADHD  mają trudności w skupieniu uwagi, w myśleniu przyczynowo-skutkowym i w planowaniu. Są bardzo ruchliwe, impulsywne i emocjonalne. Nierzadko trudność sprawia im czytanie i pisanie.

Muzykoterapia dla dzieci z nadpobudliwością…

 • wzmacnia koncentrację

 • uczy doprowadzania zadań do końca

 • uczy wykonywania poleceń

 • rozwija myślenie i przyswaja nowe informacje

 • rozwija mowę

 • harmonizuje i integruje ruchy ciała

 • daje radość oraz poczucie akceptacji i bezpieczeństwa

 


 

Zaburzenia mowy i Wspomaganie rozwoju dziecka

child4      child5

Każdy rodzic jest niezwykle zaangażowany w rozwój swojego dziecka. Pragnie, by w pełni rozwijało ono swój potencjał i talenty.

Zajęcia muzykoterapeutyczne mogą wspaniale pomóc Twojemu dziecku w pełni się rozwinąć.

W MUZYKOWIE rozwijamy poprzez zabawę muzyką!

Muzykoterapia…

 • wspomaga rozwój mowy

 • rozwija zdolności motoryczne

 • rozwija wrażliwość słuchową, słuch muzyczny i poczucie rytmu

 • stymuluje procesy poznawcze (pamięć, koncentrację)

 • pomaga w ekspresji emocji

 • uczy samodzielności i samokontroli

 • daje ciekawe możliwości wspólnej zabawy z rodzicem

 • pomagaja w niwelowaniu typowych problemów rozwojowych poprzez współpracę terapeuty i rodzica

Wiemy, że czasem rozwój i wychowanie dziecka niosą ze sobą różne pytania, problemy i wątpliwości (np. problemy z jedzeniem, spaniem, zachowania buntownicze, niechęć do współdziałania itp.).

Dzięki współpracy z psychologiem dziecięcym, lekarzem i pedagogiem będziemy starać się pomóc Ci tak, by wychowanie małego człowieka było bardziej komfortowe i mniej stresujące.

 

home1